انتشار تبلیغ کوتاه از یک بروزرسانی عظیم برای بازی WildStar

بروزرسانی عظیم بعدی برای بازی MMO و رایگان WildStar اواخر هفته جاری نشان داده می‌شود.

ادامه مطلب