سرنوشت یکی از شخصیت‌های فصل اول سریال Stranger Things مشخص شد

سرنوشت یکی از شخصیت‌های سریال محبوب چیزهای عجیب (Stranger Things) مشخص و تایید شد.

ادامه این مطلب داستان فصل اول سریال Stranger Things را فاش می‌کند.

ادامه مطلب