logo-samandehiچه اطلاعاتی را اندروید به صورت اتوماتیک پشتیبان گیری می کند ؟

چه اطلاعاتی را اندروید به صورت اتوماتیک پشتیبان گیری می کند ؟

اطلاعات بسیار زیادی بر روی گوشی اندرویدی شما و یا تبلت شما توسط گوگل به صورت اتوماتیک پشتیبان گیری می شود . اما سوال اصلی این است که کدام یک از آن ها برای شما ذخیره می شود و این که کدام اطلاعات را باید خود به صورت دستی پشتیبان گیری نمایید .
ما در این جا قصد داریم به شما بگوییم که دقیقا چه اطلاعاتی به صورت اتوماتیک پشتیبان گیری می شود و کدام اطلاعات را باید به صورت دستی پشتیبان گیری نمایید .